Sapthaakshara

Sapthaakshara 2

7 member family bandĀ  led by padmabhushan. T.H. Vikku vinayakram

featuring
V. Selvaganesh – Kanjira
V.umashankar – Ghatam
Mahesh Vinayakram – Vocal
N.ramakrishnan – Mridangam
N.Rajaraman – Ghatam and Geathu vadyam,
A.Ganesan – Moharsing

This group is one of the few who continues gharana system where father, sonĀ  and disciple perform together.

 

Sapthaakshara 1