MV

MV

Sapthaakshara 1

7 member family band  led by padmabhushan. T.H. Vikku vinayakram

featuring
V. Selvaganesh – Kanjira
V.umashankar – Ghatam
Mahesh Vinayakram – Vocal
N.ramakrishnan – Mridangam
N.Rajaraman – Ghatam and Geathu vadyam,
A.Ganesan – Moharsing

This group is one of the few who continues gharana system where father, son  and disciple perform together.

Sapthaakshara 2